Lean Clean Mama is a very good website! It has a lots of great diet tips for me!
Emily Lewes
Freelancer

ให้คำขอบคุณโดยไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักของคุณในวัน Thanksgiving

วันขอบคุณพระเจ้ามาปีละครั้ง เป็นวันหยุดที่ยอดเยี่ยมเต็มไปด้วยครอบครัวเพื่อนฝูงและอาหารมากมาย เป็นเรื่องง่ายที่จะพูดว่า "ไปข้างหน้าและความเห็นพ้องก็แค่วันเดียว!" แต่การวิจัยแสดงให้เห็นว่าน้ำหนักที่คุณเก็บสะสมในช่วงวันหยุดมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ปีใหม่ทำให้ความละเอียดของคุณหนักขึ้นกว่าเดิม คุณไม่จำเป็นต้องปล่อยให้วันหยุดก่อวินาศกรรมน้ำหนักของคุณ ถ้าคุณคิดล่วงหน้าและมีแผนโจมตีในสุดสัปดาห์นี้คุณจะมีน้ำหนักเท่าเดิมและกลับมาทำงานในวันอังคารด้วยความสำเร็จ กินข้าวเช้า การข้ามมื้อเช้าเพื่อประหยัดแคลอรี่สำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดในเวลาต่อมาเป็นความคิดที่ไม่ดี …

Priceza Insights